Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

  1. Zgodnie z treścią rozdziału 5, art.40, punkt 6 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym w przypadku zakupu złota inwestycyjnego (sztabki złota) oraz monet złotych prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje.

Reklamacje

  1. W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
  2. Reklamacje produktów zakupionych w sklepie internetowym można wysłać na adres: sklepinternetowy@aia.pl podając datę zakupu oraz dane pozwalające na identyfikację (nr zamówienia, nr paragonu, imię i nazwisko) oraz opisując powód reklamacji.
  3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź wysyłana jest poprzez email zwrotny do klienta lub listem pocztowym.